Termíny a ceny:

termíny

Standardně provádím vypracování odhadu tržní ceny ocenění dle oceňovací vyhlášky v termínu od 1 do 4 týdnů dle rozsahu.
V případě potřeby lze po dohodě znalecký posudek nebo odhad vypracovat i dříve.
Předpokladem dodržení výše uvedených termínů je zajištění informací z místního šetření a dostupnost dokladů potřebných k ocenění nemovitostí nebo k provedení odhadu tržní ceny.

ceny znaleckých posudků

Cena za vyhotovení znaleckého posudku se stanovuje vždy individuálně po dohodě s klientem.  Pro stanovení ceny posudků neexistují žádný předpis.Cenu ovlivňuje především druh nemovitosti a její rozsah, účel, pro který daný je daný posudek požadován a stav podkladů nutných pro vyhotovení posudku. Nejsem plátce DPH, k uvedeným  cenám tedy nepřičítám daň z přidané hodnoty.