Soudní znalec, odhadce Ing. Marek Kořenek:

Jsem soudní znalec v oborech ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví stavby obytné a průmyslové, jmenovaný Krajským soudem v Ostravě dne 01. 07. 2004. Zpracovávám znalecké posudky, ocenění nemovitostí, tržní ocenění či jiné odhady nemovitostí pro státní a soukromé instituce (soudy, Policii české republiky, orgány státní správy, fyzické a právnické osoby, banky, stavební spořitelny, finanční úřady, atd.). Oceňuji nemovitý majetek, pozemky, rodinné domy, byty, bytové domy, chalupy, komerční objekty, výrobní haly, průmyslové areály nejen v Olomouckém kraji, ale i v rámci České republiky.

Dále zpracovávám znalecké posudky v oboru stavebnictví pro účely zjištění kvality stavebních prací, dodržování technologických postupů, vhodné či nevhodné použití stavebních materiálů.

Díky více jak 15-ti leté praxe ve stavebnictví ručím za rychlost zpracování znaleckých posudků, jejich kvalitu a individuální přístup ke klientům.

SLUŽBY:

znalecké posudky nemovitostí

 • daně z převodu nemovitostí
 • dědického řízení
 • pro vlastní potřebu objednatele
 • administrativní cena nemovitostí (vyhlášková)
 • věcná hodnota nemovitostí (cena časová)
 • výnosová hodnota nemovitostí
 • cena nemovitostí stanovená porovnávacím způsobem

odhady nemovitostí (tržní cena)

 • stanovení obvyklého nájemného
 • koupě a prodej majetku
 • nepeněžité vklady do obchodních společností
 • vypořádání podílu společníků při likvidaci či dělení firmy
 • změny vlastnictví (dědictví, darování, rozvod manželů, převod majetku, atd.)
 • ocenění pro potřeby bankovních domů (úvěry, hypotéky, půjčky)
 • oceňování při exekuci
 • oceňování pro dražby
 • oceňování pro správce konkurzní podstaty
 • zástavy movitého majetku
 • oceňování pro leasingové společnosti, zpětný leasing

znalecké posudky pro stavebnictví

 • dodržování technologických postupů při aplikacích stavebních materiálů
 • použití správných materiálů
 • stanovení výše škody na nemovitostech
 • poradenství v oblasti nemovitostí (investiční, možnost zajistit právní a daňové poradenství)

 


 

Výměnné odkazy:

Ing. Marek Kořenek
Evropský katalog stránek
rejstřík firem